NOVI REKTOR PANEVROPSKOG UNIVERZITETA

Senat Panevropskog univerziteta jednoglasno je donio odluku o imenovanju prof. dr Esada Jakupovića za  novog rektora Univerziteta „Apeiron“.

Saznajte više >>

PANEVROPSKI UNIVERZITET I UNIVERZITET U PEKINGU DOGOVORILI SARADNJU

Delegacija Panevropskog univerziteta posjetila je Jiaotong univerzitet u Pekingu sredinom oktobra i tom prilikom potpisan je sporazum o saradnji ove dvije visokoškolske ustanove.
Sporazumom će biti omogućena razmjena studenata i nastavnika, te saradnja dva Univerziteta koja je usmjerena na obezbjeđivanje vrhunskog kvaliteta u nastavi.


ODRŽANA IV MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „EDASOL 2014“

Vise od trideset radova autora iz zemalja širom  svijeta predstavljeno je na naučno-stručnoj konferenciji „EDASOL 2014“, koju je krajem oktobra četvrtu godinu za redom organizovao Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta „Apeiron“.

Saznajte više >>

UNIVERZITET „APEIRON“ NA 19. MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGA „BANJA LUKA 2014“

STIPENDIJA ZA ŠTIĆENIKA DOMA „RADA VRANJEŠEVIĆ“
Saznajte više...

POTVRĐEN VISOK NIVO MEĐUNARODNOG STANDARDA KVALITETA ISO 9001:2008
Saznajte više...

STUDIJSKI CENTAR PANEVROPSKOG UNIVERZITETA U DOBOJU NA NOVOJ LOKACIJI!
Saznajte više...

GRAĐANIMA BIJELJINE URUČENI KREVETISAOBRAĆAJNOM FAKULTETU U DOBOJU POMOĆ OD 20 000 KM

„APEIRON“ ZA UGROŽENE UPLATIO 10 000 MARAKA

Panevropski univerzitet uplatio je 10 000 KM donatorske pomoći na račun Ministarstva finansija, Saznajte više >>

STUDENTI, UČENICI I NASTAVNICI POMAŽU RADOM I SREDSTVIMA

Studentski parlament, učenici Srednjoškolskog centra „Gemit-Apeiron“, zajedno sa nastavnicima i zaposlenima, prikupili su humanitarnu pomoć, Saznajte više >>

RIJEČ REKTORA


Prof. dr Esad Jakupović

Poštovani studenti,

upisom na Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka postajete važan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i sudenti u vremenu velikih promjena u obrazovanju i privredi.
Na Panevropskom univerzitetu osjećajte se ugodno, na najbolji način zadovoljite svoje interese i potrebe.

Saznajte više >>

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu rješenja Ministarstva  prosvjete i kulture Republike Srpske o ispunjenosti uslova broj 07.023/612-1-2/13 donesenog  dana 20. januara 2014. godine,  Fakultet zdravstvenih nauka će započeti sa izvodjenjem master studija drugog ciklusa  na studijskim programima:
„Sestrinstvo“                            
„Sanitarni inženjering“
Studenti  koji su zainteresovani za master studije na Fakultetu zdravstvenih nauka,  biće obaviješteni putem web sajta i sredstava javnog informisanja o raspisivanju konkursa za prijem kandidata za upis na drugi ciklus studija  i o početku izvođenja master studija na  Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ .

Služba za odnose sa javnošću

UNIVERZITET „APEIRON“ PROSLAVIO 11. ROĐENDAN

Dodijeljena prva stipendija iz fonda „Prof. dr Risto Kozomara“

Svečanom Akademijom  Panevropski univerzitet je  14. februara obilježio jedanaest,  a Srednjoškolski centar „Gemit-Apeiron“ šest godina uspješnog rada. Saznajte više >>

Pogledajte galeriju fotografija >>

MIŠLJENJE O UPOREDIVOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSTVO -FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA APEIRON U BANJALUCI I PREDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSVA NA ZDRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU U ZAGREBU

DRUŠTVO ZNANJA I DRUŠTVO UČENJA

Trudimo se da budemo prvi među jednakima kada je u pitanju privatno visoko školstvo i smatram da smo u tome uspjeli. Kada je u pitanju razvoj Univerziteta mi naravno moramo shvatiti da ukoliko ne budemo išli dalje


Saznajte više >>

NAŠI PROFESORI

Profesori koji se nesebično zalažu da što jednostavnije, a kvalitetnije prođete kroz materiju koja se izučava na našem univerzitetu.Da bi savladali nastavno gradivo tu su profesori koji se nesebično zalažu da što jednostavnije, a kvalitetnije prođete kroz materiju koja se izučava na našem univerzitetu. Naravno, i najsavršeniji uslovi za rad ne znače ništa bez dobrih profesora, a oni su na “Apeironu” veoma ugledni naučno-nastavni radnici i eksperti iz pojedinih naučnih i stručnih disciplina koje se izučavaju na našim fakultetima. Pogledajte galeriju fotografija >>