FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*NAUČIĆEMO VAS DA ZARADITE NOVAC*

STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Preduzetnički menadžment
 2. Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine
 3. Menadžment javne uprave

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS

 1.  Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
  (Studijski program: Preduzetnički menadžment)
 2. Diplomirani ekonomista - 180 ECTS
  (Studijski program: Menadžment bankarstva,fi nansija i trgovine)
 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave - 180 ECTS
  (Studijski program: Menadžment javne uprave)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine  (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/
 specijalističkog stepena

 1. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
 2. Diplomirani ekonomista - 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine...)
 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju  od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS
 (sa odbranom magistarskog rada)
Studijski programi
(1) Preduzetnički menadžment

 1. Master ekonomije - 300 ECTS
 2. Master ekonomije - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

(2) Menadžment bankarstva, fi nansija i trgovine

 1. Master ekonomije - 300 ECTS
 2. Master ekonomije - 300 ECTS (...u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, fi nansija, trgovine)

Saznajte više >>

Fakultet poslovne ekonomije 

ODRŽANO PREDAVANJE O JAVNIM NABAVKAMA

Docent dr Ostoja Travar na Univerzitetu „Apeiron“ održao je  5. decembra predavanje o primjeni novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine kojim se uvode nove vrste procedura.
Novim Zakonom će biti povećan stepen transparentnosti, te skraćeni rokovi za prijem ponuda, obavezna objava realizacije ugovora, te smanjen prostor za manipulisanje poslovnim ugovorima. Predavanju su  pored studenata prisustvovali i radnici organa uprave.
Pogledajte PowerPoint prezentaciju, koja sadrži teze pomenutog predavanja.
Docent Travar će odgovarati  na pitanja o javnim nabavkama i putem  e-mail ostoja.j.travar@apeiron-edu.eu.

5. decembar 2014.godina                                   Služba za odnose sa javnošću