FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

*ŠTO VIŠE ZNAŠ, VIŠE ĆEŠ DA SE USUDIŠ*

Studijski programi

(1) Preduzetnički menadžment (3) Menadžment javne uprave

(2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine  
 


Izborni program Fakulteta poslovne ekonomije:

Finansijska i poslovna matematika, Krizni menadžment / revitalizacija i obnova preduzeća, Krizni menadžment / upravljanje konfliktima, Upravljane promjenama, Tehnološka predviđana i inovativno preduzetništvo, Proces rađanja i inkubacije novih ideja, TQM – Menadžment kvaliteta, Osnivanje i vođenje malog preduzeća, Poslovni plan, Strateški menadžment, Teorija tržišta, Menadžment nabavke, Istraživanje političkog tržišta, Osobine naroda, Socijalna ekologija, Menadžment kulture, Poslovna korespodencija, Neprofitni menadžment – upravljanje nevladinom organizacijom, Geopolitika – svjetski procesi globalizacije, Menadžment rizika, Pregovaranje u međunarodnom biznisu, Ispitivanje ponašanja potrošača i kupaca, Intelektualni kapital (ekonomija znanja), Poslovna partnerstva, Razvoj i izgradnja tima (radne grupe i timski rad), Holistički menadžment, Teorija kompleksnosti, Marketing menadžment lične prodaje, Menadžment obrazovanja, Menadžment poslovne logistike i špedicije, Menadžment turizma, Menadžment hotelijerstva, Menadžment javnih nabavki, Carinski menadžment i carinske politike.