FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

Nastavnička informatika :: Ciljevi sposobnosti

Program nastavničke informatike zasniva se na sledećim opštim principima koji utiču na obrazovne ishode:

 • Informatika je oblast koja se proteže znatno preko granica računarske tehnike. Pojedinačne discipline koje pokrivaju sa računarske nauke ne mogu da pokriju puni opseg predmeta koji čine informatički kurikulum;
 • Kompjuterske nauke svoje osnove baziraju na širokom mnoštvu različitih disciplina. Od studenata se zahtjeva da prihvate koncepte iz mnogih različitih naučnih disciplina i da nauče da integrišu teoriju i praksu;
 • Brza promjena računarskih nauka zahtjeva stalan uvid u promjene u kurikulumu;
 • Razvoj nastavnih programa uvažava primjenu ICT u pedagoškoj praksi i promjene u samoj pedagoškoj tehnologiji kao i znaćaj cjeloživotnog učenja;
 • Pored fundamentalnih znanja svi studenti stiču i određene ključne vještine;
 • Znanja su bazirana na međunarodnim iskustvima;
 • Edukacija uključuje profesionalnu praksu kao integralnu komponentu dodiplomskih studija;

Studenti bi trebali da su u stanju:

 1. Da koriste i procjenjuju alate za analizu edukativnog informacionog sistema u različitim obrazovnim ustanovama i interakcije sa njenim institucionalnim okruženjem;
 2. Da rade u specifičnim oblastima razvoja, implementacije i održavanja informacionih resursa obrazovnih ustanova i da do određenog novoa specijaliziraju tu oblast;
 3. Da naprave vezu sa ostalim funkcijama u školama;
 4. Da poseduju samosvijest i etiku profesora i pedagoga;
 5. Da argumentuju principe koje elaboriraju u nastavi;
 6. Da odbrane iznešene nastavne sadržaje pred kritičkim ispitivanjem od strane auditorija;
 7. Da su pripremljeni za kontinuiran nastavni proces koristeči savremene pedagoške principe i savremene ICT tehnologije u nastavi.

‹ prethodna strana