FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*VAŠ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

Poslovna informatika :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 • Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 180 ECTS 
  (Studijski program: Poslovna informatika)

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena

 • Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 240 ECTS 
  (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

c/ Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada)

 • Master računarstva i informatike
 • Master računarstva i informatike (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

d/Doktorske studije trećeg ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara)

Studijski program

 • Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici
Naučna oblast:
 • Inženjerstvo i tehnologija
 • Prirodne nauke
  Naučno polje:
 • Informaciono inženjerstvo
 • Sistemski inženjering
Naučno zvanje:
DOKTOR NAUKA IZ RAČUNARSTVA I INFORMATIKE

Partneri u izvođenju studija:

 • Saobraćajni fakultet u Doboju;
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu;
 • Saobraćajni fakultet,
 • Univerzitet u Beogradu

Saznajte više...

‹ prethodna strana