ADRESA

Bosna i Hercegovina/RS, Banja Luka, Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;

Flash navigacija sa lokacijom Univerziteta;
Pdf mapa grada Banjaluka sa lokacijom Panevropskog Univerziteta Apeiron;
Mapa bilžeg okruženja Univerziteta;M e n a d ž m e n t
Sekretarijat: +387 (0) 51 247 920; +387 (0) 51 430 940; Fax +387 (0) 51 247 921;
E-mail:info@apeiron-edu.eu;
Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta
Darko Uremović: +387 (0) 51 247 942; +387 (0) 51 247 920;
Direktor univerziteta
Doc. dr Siniša Aleksić: +387 (0) 51 247 943; +387 (0) 51 247 918;
Pomoćnik direktora za ekonomiju i finansije

Ljubiša Tomić dipl. oecc: +387 (0) 51 247 928;
E-mail: ljubisa.m.tomic@apeiron-edu.eu;

Pomoćnik direktora za pravna pitanja
Jelena Davidović dipl.prav.: +387 (0) 51 247 944;
E-mail: jelena.m.davidovic@apeiron-edu.eu


R e k t o r a t
Rektor
akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović: +387 (0) 51 247 922;
E-mail:zoran.z.avramovic@apeiron‐edu.eu;
Vijeće za postdiplomske i doktorske studije
doc. dr Slavica Lukić sekretar vijeća: +387 (0) 51 247 977;
E-mail: slavica.b.lukic@apeiron-edu.eu
Sekretarica rektorata
Maja Dujaković administrator: +387 (0) 51 247 920; Fax; +387 (0) 51 247 921;
E-mail: maja.t.dujakovic@apeiron-edu.eu
Fakultet poslovne ekonomije
dekan prof. dr Sanel Jakupović: +387 (0) 51 247 927;
E-mail: sanel.e.jakupovic@apeiron-edu.eu;
prodekan prof. dr Vladimir Stojanović: +387 (0) 51 247 937;
E-mail: vladimir.s.stojanovic@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar - viši administrator Duška Srdić: +387 (0) 51 247 974;
E-mail: duska.l.srdic@apeiron-edu.eu;
E-mail: fpe@apeiron-edu.eu;
Fakultet pravnih nauka

Dekan Fakulteta pravnih nauka - prof.dr Vladimir Čolović: +387 (0) 51 247 926;
E-mail: vladimir.z.colovic@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar – viši administrator Miljana Mandić : +387 (0) 51 247 908;
E-mail: miljana.j.mandic@apeiron-edu.eu referenti studentske službe Draško Anđelić: +387 (0) 51 247-983;
E-mail: drasko.d.andjelic@apeiron-edu.eu
E-mail: fpn@apeiron-edu.eu
Fakultet informacionih tehnlologija

dekan prof. dr Branko Latinović: +387 (0) 51 247 933;
E-mail: branko.b.latinovic@apeiron-edu.eu
prodekan prof. dr Željko Stanković: +387 (0) 51247 925; E-mail:
zeljko.z.stankovic@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar – viši administrator Stana Mišić: +387(0) 51 247 979;
E-mail:stana.m.misic@apeiron-edu.eu
referent studentske službe Dijana Dujlović: +387(0) 51 430 894;
E-mail: dijana.d.dujlovic@apeiron-edu.eu
E-mail: fit@apeiron-edu.eu;
Saobraćajni fakultet
v.d. dekana prof. dr Tomislav Vujinović: +387(0) 51 247 932;
E-mail: tomislav.d.vujinovic@apeiron-edu.eu;

prodekan prof. dr Danislav Drasković;
tehnički sekretar – viši administrator Tanja Škorić: +387 (0) 51 247 979;
E-mail: tanja.l.skoric@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar – viši administrator Stana Mišić: +387 (0) 51 247 979;
E-mail: stana.m.misic@apeiron-edu.eu;
E-mail: sf@apeiron-edu.eu;

Fakultet zdravstvenih nauka

dekan doc. dr Liljana Stojanović Bijelić: +387 (0) 51 247 923;
E-mail:ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu;
prodekan doc. dr Branislav Mihajlović: +387 (0) 51 247 935;
E-mail: branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu;
prodekan doc. dr Gordan Bajić;
E-mail: gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar – viši administrator Suzana Teodorović: +387 (0) 51 247 976;
E-mail: suzana.v.teodorovicc@apeiron-edu.eu;
Tehnički sekretar – viši administrator Sanja Dujaković: +387 (0) 51 247-976
E-mail: sanja.t.dujakovic@apeiron-edu.eu
referent studentske službe: Krunoslava Majstorović: +387 (0) 51 247 984;
E-mail: krunoslava.l.majstorovic@apeiron-edu.eu E-mail: fzn@apeiron-edu.eu;

Fakultet sportskih nauka
dekan prof. dr Velibor Srdić: +387 (0) 51 247 924; 
E-mail: velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu;
prodekan prof. dr Osmo Bajrić: +387 (0) 51 247 936; 
E-mail: osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar – viši administrator Nebojša Anđelić: +387 (0) 51 247 975;
E-mail: nebojsa.d.andjelic@apeiron-edu.eu;
E-mail: fsn@apeiron-edu.eu;


Fakultet filoloških nauka
dekan: prof. dr Larisa Čović;
E-mail: larisa.i.covic@apeiron-edu.eu;

Prodekan prof. dr Slavica Lukić: +387 (0) 51 247 977
E-mail: slavica.b.lukic@apeiron-edu.eu;
tehnički sekretar – viši administrator Miljana Mandić: +387 (0) 51 247 908;
E-mail: miljana.j.mandic@apeiron-edu.eu;

Odjeljenje Bijeljina
Miloša Obilića 73, 76300 Bijeljina;
viši administrator Vesna Perić: 055/225-999, Fax 055/225-995;

Odjeljenje Novi Grad
Kralja Petra I Oslobodioca;
Referent studentske službe Miroslav Bajić: 052/720-200,
052/720-201, Fax 052/720-202;

Studentska služba
Pere Krece 13, Tel: +387 (0) 51 430 890; +387 (0) 51 430 893;
+387 (0) 51 247 983 ; +387 (0) 51 430 894;
+387 (0) 51 247 984; +387 (0) 51 430 892;
Fax: +387 (0) 430 891;
Šef studentske službe
Dragan Jović: +387 (0) 51 430 895;
E-mail: dragan.p.jovic@apeiron-edu.eu;

E-mail: studentska@apeiron-edu.eu,

Nabavka i ugostiteljstvo
Viši referent Radovan Vučenović +387 (0)  51 247 913
Kafeterija
+387 (0) 247 989;

Biblioteka
+387 (0) 51 247 941
+387 (0) 51 247 915;
E-mail: biblioteka@apeiron-edu.eu;
Skriptarnica:
+387 (0) 51 247 988;
Rukovodilac Centra za izdavačku djelatnost prof.dr Aleksandra Vidović
+387 (0) 51 247 910;
E-mail:aleksandra.b.vidovic@apeiron-edu.eu;
Faks +387 (0) 51 247 916;

Računovodstvo
+387 (0) 51 247 945; Fax: +387 (0) 51 430 898;
E-mail: finansije@apeiron-edu.eu;
Blagajna:
+387 (0) 51 430 896;
E-mail:zorica.d.dugonjic@apeiron-edu.eu;
Šef računovodstva
Mirjana Kotur: +387 (0) 51 247 946;
E-mail:mirjana.i.kotur@apeiron-edu.eu;
Kadrovska služba:
+387 (0) 51 430 897;
E-mail:vesna.l.cicic@apeiron-edu.eu;

LMS podrška (Sistem učenja na daljinu)
LMS administrator +387 (0) 51 247 909;
e-mail: lms@apeiron-edu.eu

Centar za vođenje karijere
Rukovodilac centra za vođenje karijere dipl.iur Elveldina Tatarević: +387 (0) 51 247 938;
E-mail:elvedina.a.tatarevic@apeiron-edu.eu;
doc. dr Vanja Sredojević: +387 (0) 51 247 971;
E-mail:vanja.b.sredojevic@apeiron-edu.eu;
Quality Assurance mr Živana Kljajić: +387 (0) 51 247 972;
E-mail: zivana.m.kljajic@apeiron-edu.eu;

Služba za odnose sa javnošću
Marijana Petković: +387 (0) 51 247 918;
E-mail:marijana.r.petkovic@apeiron-edu.eu;
fax: +387 (0) 51 247 919;

IT služba, Apeiron IP Televizija i Radio
Vladimir Domazet: +387 (0) 51 247 909;
E-mail:vladimir.n.domazet@apeiron-edu.eu;
fax: +387 (0) 51 247 951;
Sistem administrator – IT menadžer
E-mail:vladimir.n.domazet@apeiron-edu.eu;Srednjoškolski centar GEMIT-APEIRON

direktor mr Višnja Kojić: +387 (0) 51 247 982;
menadžer prof. dr Milanka Aleksić: +387 (0) 51 247 985;
pedagog Slađana Tošić: +387 (0) 51 247 980;