Dobrodošli na stranicu posvećenu učešću Panevropskog Univerziteta APEIRON Banja Luka u COST akciji "Living in Surveillance Societies (LiSS)".

Ovdje možete pronaći korisne informacije o aktivnostima u projektu.

Flower

Evropska saradnja u oblasi nauke i tehnologije (COST)

COST (European Cooperation in Science and Technology) jeste međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti nauke i tehnologije kojim je omogućena koordinacija nacionalno finansiranih istraživanja na nivou Evrope. COST doprinosi smanjenju fragmentisanosti evropskih investicija u istraživanje i otvaranju prema Evropskoj istraživačkoj oblasti (ERA – European Research Area) i saradnji širom svijeta.

Cilj programa COST jeste da osigura da Evropa zauzme jaku poziciju u oblasti naučnog i tehničkog istraživanja u mirnodopske svrhe povećanjem saradnje i interakcije na nivou Evrope u ovoj oblasti.

Jedan od ciljeva ovog programa jeste dodavanje vrijednosti investicijama u oblasti istraživanja putem koordinacije, integracije i sinteze rezultata između zemalja članica programa COST. Alati koje COST koristi da bi postigao ove ciljeve se nazivaju Akcije, a kreiraju se u svrhu razmjene znanja i informacija, sinergije među interesnim grupama, provođenja komparativnih studija i sinteze zajednički dobijenih rezultata. Akcije predlažu aktivni naučnici pristupom "odozdo prema gore" u saradnji sa mladim i/ili iskusnim istraživačima čime se omogućava umrežavanje naučnika na međunarodnom nivou za saradnju u sadašnjosti, ali i budućnosti.

COST akcijama se ne finansira istraživanje, već umrežavanje, i akcije traju četiri godine. Akcijama se mogu finansirati:

  • sastanci za upravljanje naukom,
  • naučni seminari, radionice, konferencije,
  • kraće naučne misije (posjete),
  • škole za obučavanje, i
  • aktivnosti promocije.

Zajedno sa Okvirnim programom 7 i EUREKOM, COST čini okosnicu razvoja evropskog istraživačkog prostora, a ujedno je finansijski podržan kroz FP7 program.