Aktuelno

Slovenački jezik I i III - nadoknada predavanja!

Nadoknada predavanja kod doc. dr Mojce Stritar Kučuk iz predmeta: Slovenački jeziik 1 i 3 će se održati dana 10.12.2015. i to: SLO 1 u terminu od 12,00 do 15,00 i SLO 3 u terminu od 15,00 do 18,00. Sala ...

Detaljnije »

Prijava izbornog programa u školskoj 2015/2016.

Detaljnije »

Investicioni menadžment - predavanja - izmjena!

Predavanja iz predmeta Investicioni menadžment za redovne studente kod prof.dr Sanela Jakupovića zakazana za srijedu, 2.12.2015.god. i petak, 4.12.2015.god. pomjeraju se za ponedjeljak, 30.11.2015. u 09.00 časova i utorak. 8.12.2015.god.

Investicioni menadžment - vježbe - izmjena!

Detaljnije »

Slovenački jezik I i III - vježbe -- promjena!

Obavještavaju se studenti da se dana 23.11.2015. neće održati vježbe kod prof. Milene Labe Stajčić iz predmeta: Slovenački jezik 1 i 3. Studenti će biti obavješteni naknadno o nadoknadi predavanja.

Investicioni menadžment - predavanja - izmjena!

Predavanja iz predmeta Investicioni menadžment za redovne studente kod prof.dr Sanela Jakupovića zakazana za srijedu, 25.11.2015.god. pomjeraju se za utorak, 24.11.2015. u 09.00 časova.

Konsultacije - prof.Mirela Simić

Obavještavaju se studenti da će se konsultacije kod profesorice Mirele Simić održavati četvrtkom od 18.30h, ucionica A2 ili 8 (pratiti na monitoru gdje su prethodno bila predavanja).

Portfeljni menadžment - vježbe-izmjena!

Detaljnije »

Hartije od vrijednosti - vježbe - izmjena!

Detaljnije »

Slovenački jezik I i III -predavanja!

Obavještavaju se studenti da se dana 11.11 i 12.11.2015. neće održati vježbe kod prof. Milene Labe Stajčić iz predmeta: Slovenački jezik 1 i 3. Studenti će biti obavješteni naknadno o nadoknadi predavanja.

Investicioni menadžment - nadoknada predavanja!

Nadoknada predavanja iz predmeta Investicioni menadžment kod prof.dr Sanela Jakupovića biće održana u utorak, 17.11.2015.god. od 09.00 do 12.00 redovni studenti; od 17.00 do 20.00 vanredi studenti

Slovenački jezik I i III - predavanja!

Obavještavaju se studenti da se dana 9- tog i 10-tog novembra neće održati vježbe iz SLO 1 i 3, kod profesorice Milene Labe Stajčić. O nadoknadi predavanja studenti će biti naknadno obavješteni.

Naknade za obnavljanje godine - Izvod iz Pravila o visini naknada za studiranje i cijeni usluga

Naknada za obnavljanje godine - Izvod iz Pravila o visini naknada za studiranje i cijeni usluga za školsku 2015/16. godinu

Detaljnije »

Poreski menadžment i poreski konsalting - vježbe!

Detaljnije »

Obavještenje za studente koji u školskoj 2015/16. godini upisuju višu godinu studija

Obavještenje za studente koji u školskoj 2015/16. godini upisuju višu godinu studija ili obnavljaju godinu o obavezi dostave upisnih materijala na početku školske godine...

Detaljnije »

Obavještenje o uslovima upisa više godine studija i rokovi za predaju upisnih materijala

Obavještenje o uslovima upisa upisa više godine studija i rokovi za predaju upisnih materijala za upis godine (viša godina studija i obnova godine)

Detaljnije »

Portfeljni menadžment - predavanja!

Detaljnije »

Slovenački jezik III - vježbe!

Obavještavaju se studenti da se dana 05.11.2015. neće održati vježbe iz predmeta: Slovenački jezik 3, kod prof. Milene Labe-Stajčić. Studenti će o nadoknadi biti naknadno obavješteni.

Orjentacija na studiju-seminar - izmjena!

Detaljnije »

Osnove računovodstva - predispitne obaveze!

Detaljnije »

POZIV ZA STRUČNU PRAKSU!

Detaljnije »

Investicioni menadžment - predavanja!

Predavanja iz predmeta Investicioni menadžment za redovne i vanredne studente kod prof.dr Sanela Jakupovića zakazana za petak, 06.11.2015.god. neće biti održana. Nadoknada predavanja biće naknadno objavljena.

Mikroekonomija-kolokvijum!

Detaljnije »

Mikroekonomija - nadoknada predavanja za vanredne studente!

Nadoknada predavanja za vanredne studente iz predmeta Mikroekonomija kod prof.dr Sanela Jakupovića biće održana u ponedjeljak, 26.10.2015.god. u 17.00 časova.

Grčki jezik I - predavanja!

Obavještavaju se studenti da će se od 29.10.2015.god. nastava iz Grčkog jezika 1 izvoditi četvrtkom i petkom od 15,00 do 16,30 umjesto od 16,00 do 17,30 časova.

Uvod u građansko pravo-upis ocjena!

Upis ocjena iz predmeta Uvod u građansko pravo kod prof.dr Duška Medića održaće se u petak, 16.10.2015.godine od 15-15.30 časova u učionici br.7.

Filozofija života - predavanja!

Detaljnije »

Filozofija života i Mundologija-oktobarski ispitni rokovi-izmjena!

Pomjeren termin oktobarskog ispitnog roka iz predmeta Filozofija života i Mundologija! Pogledati oglasnu ploču oktobarskih ispitnih rokova Fakultet poslovne ekonomije

Osnove računovodstva - predispitne obaveze za redovne i vanredne studente!

Detaljnije »

Obavještenje - ulazni test iz engleskog i njemačkog jezika!

Detaljnije »

Akademske vještine - vježbe!

Detaljnije »

Tehnološki menadžment - vježbe!

Detaljnije »

Upis ocjena kod doc.dr Milanke Aleksić

Upis ocjena iz predmeta i Osnove računovodstva, Kontrola i revizija tržišnog poslovanja i Kontrola i revizija javne uprave kod doc.dr Milanke Aleksić održaće se u srijedu, 14.10.2015.god. od 14.00 do 17.00 časova. Upis ocjena će se odražati u kancelariji menadžera srednjoškolskog ...

Detaljnije »

Osnove računovodstva - vježbe!

Detaljnije »

Kvantitativne metode i modeli - vježbe - izmjena!

Detaljnije »

Pomjereni septembarski ispitni rokovi kod prof.dr Vladimira Đurića!

Pomjereni termini ispita kod profesora Vladimira Đurića zakazani za 02. i 03.10.2015.godine! Pogledati listu ispitnih termina za septembarski ispitni rok!

Upis ocjena - profesorica Mirela Simić!

Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena kod prof. Mirele Simić održati u utorak, 29.09.2015.godine u 16 časova, sala br.7.

Komunikologija - upis ocjena!

Upis ocjena iz predmeta Komunikologija kod prof.dr Larise Čović održaće se u subotu, 26.09.2015.god. u 09:00 časova.

Septembarski ispitni rokovi - izmjena kod prof.dr Vladimira Stojanovića

Pogledati oglasnu ploču-septembarski ispitni rokovi

Septembarski ispitni rokovi-izmjena kod prof.dr Sanela Jakupovića

Pogledati oglasnu ploču-septembarski ispitni rokovi

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja - predispitne obaveze!

Detaljnije »

Osnove računovodstva - predispitne obaveze!

Detaljnije »

STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA "APEIRON"

Za sve informacije o radu Studentskog Parlamenta pozivamo studente da na da nas posjete na našoj FB stranici pod nazivom STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA "APEIRON". https://www.facebook.com/groups/1414549182179187/

PREDAJA UPISNIH MATERIJALA ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA I OBNAVLJANJE GODINE

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE

U srijedu, 04. decembra 2013. godine u 19,00h u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, Gradsko odjeljenje Obilićevo prof. dr Radmilo Marojević će održati kulturno - dijalošku tribinu : Srpski jezik, srbistika i slavistika.

Obavještenje za apsolvente

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE - PRAKSA

Detaljnije »

Zamjenski predmeti

Detaljnije »

Spisak predmeta sa preduslovima za pristup

Studenti koji obnavljaju godinu studija ne mogu polagati sljedeće ispite.

Detaljnije »
 


Došlo je do greške u aplikaciji!
link