Aktuelno

IZBOR ČLANOVA STUDENTSKIH PREDSTAVNIČKIH TIJELA

Detaljnije »

Osnove računovodstva - obavještenje!

Studenti koji nisu ispunili predispitne obaveze za polaganje predmeta Osnove računovodstva, mogu prezentovati svoje radove, prije ispita, u srijedu 4.2.2015. godine u 16 časova, učionica A2.

POZIV NA PREDAVANJE: LOGISTIKA-AKTUELNA KRETANJA, PERSPEKTIVE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA

Detaljnije »

Viša matematika - vježbe!

Detaljnije »

Makroekonomija - vježbe!

Detaljnije »

Makroekonomija-predavanja za vanredne studente-promjena!

Nastava iz predmeta Makroekonomija kod prof.dr Đure Mikića za vanredne studente održavaće se u periodu od 12.01.2015. do 15.02.2015.god. petak, od 17.00 do 20.00 časova.

Projektovanje informacionih sistema - vježbe-promjena!

Detaljnije »

Unapređenje prodaje-Merčendajzing & Franšizing - odbrana seminarskih radova-radnih zadataka!

Odbrana seminarskih radova/radnih zadataka (za redovne studente) iz predmeta Unapređenje prodaje - Merčendajzng & Franšizing biće održana u petak, 16.01.2015. u 09.00 casova.

Odluka o januarsko-februarskom ispitnom roku

Detaljnije »

Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2015. godini

Detaljnije »

Italijanski jezik I - nadoknada predavanja!

Nadoknada predavanja iz Italijanskog jezika I kod profesorice Zvjezdane Brborović odrzace se 29.12.2014. u terminu od 16:30 do 18:45 . Sala G2, i 22.1.2015. u terminu od 16:30 do 19:30. Sala 5.

Informatika i računarske tehnologije - promjena termina vježbi!

Vježbe iz predmeta Informatika i računarske tehnologije zakazane za petak, 26.12.2014.god. u 17.00 časova (GRUPA 10 ) neće biti održane. Nadoknada vježbi biće održana u subotu, 27.12.2014.god. od 10:30 do 12:00 časova.

Neradni dani u januaru 2015. godine

U sladu sa studijskim kalendarom Panevropskog univerziteta i Zakonom o praznicima u Republici Srpskoj, neradni dani u januaru 2015. godine

Detaljnije »

PREDAJA UPISNIH MATERIJALA ZA UPIS U VIŠE GODINE STUDIJA I OBNAVLJANJE GODINE

Detaljnije »

Ruski jezik I - promjena termina predavanja!

Predavanja iz Ruskog jezika 1 kod doc. dr Slavice Lukić zakazana za 17.12.2014. se neće održati. Nadoknada predavanja iz navedenog predmeta će se održati 23.12.2014. i 25.12.2014. u terminu od 16:00 do 17:30. Sala 6.

Osnove računovodstva i Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-upis ocjena!

Upis ocjena iz predmeta i Osnove računovodstva i Kontrola i revizija tržišnog poslovanja kod doc.dr Milanke Aleksić održaće se u ponedjeljak, 22.12.2014.god. u periodu od 12.00 do 17.00 časova. Upis ocjena će se odražati u kancelariji menadžera srednjoškolskog centra „Gemit“ ...

Detaljnije »

Obavještenje o nastavi iz predmeta Informatika i računarske tehnologije

Predmet Informatika i računarske tehnologije slušaju i polažu studenti redovnog i vanrednog studija sa pet fakulteta (FPE, FPN, FSN, FFN i FZN) Univerziteta Apeiron. Da bi se ukupan nastavni proces na ovom predmetu realizovao optimalno, navodimo nekoliko bitnih napomena koje ...

Detaljnije »

Poreski menadžment i poreski konsalting-nadoknada predavanja!

Nadoknada predavanja iz predmeta Poreski menadžment i poreski konsalting kod doc.dr Mire Džakule biće održana u subotu, 13.12.2014.god. u 13:00 časova.

Informatika i računarske tehnologije - Vježbe - Raspored grupa

RASPORED ODRŽAVANJE VJEŽBI PO GRUPAMA I MODULIMA • Svi studenti su obavezni da pohađaju 4 MODULA (Word, PowerPoint, Excel, Windows) vježbi iz predmeta Informatika i računarske tehnologije. • Studenti koji se ne nalaze na spisku dužni su da se jave na e-mail informatika2014@apeiron-edu.eu ...

Detaljnije »

Vježbe Informatika 2014: RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA INFORMATIKA

• Svi studenti su obavezni da pohađaju 4 MODULA (Word, PowerPoint, Excel, Windows) vježbi iz predmeta Informatika i računarske tehnologije. • Studenti koji se ne nalaze na spisku dužni su da se do 5.12.2014. jave na e-mail informatika2014@apeiron-edu.eu (navesti ime, prezime, broj ...

Detaljnije »

Osnove računovodstva - predispitne obaveze za redovne i vanredne studente!

Prezentacije pripremljenih radova za redovne i vanredne studente (koji do sada nisu prezentovali radove) iz predmeta Osnove računovodstva kod doc.dr Milanke Aleksić biće obavljene u petak, 28.11.2014.god. u 11:00 časova.

Investicioni menadžment - vježbe!

Detaljnije »

Engleski i Njemački jezik - raspored predavanja

Detaljnije »

Osnove računovodstva - predispitne obaveze za redovne i vanredne studente

Detaljnije »

Portfeljni menadžment - vježbe - promjena!

Detaljnije »

Hartije od vrijednosti-vježbe!

Detaljnije »

Poreski menadžment i poreski konsalting-vježbe!

Detaljnije »

Osnove računovodstva - predispitne obaveze!

Detaljnije »

Italijanski jezik I - raspored predavanja

Detaljnije »

Obavještenje Engleski i Njemački jezik - ulazni test

Detaljnije »

Mikroekonomija-predavanja!

Detaljnije »

Orjentacija na studiju - seminar-2014-15

Detaljnije »

Engleski jezik III i Njemački jezik III - ispit

Detaljnije »

Engleski jezik i Njemački jezik 3 i 4 -predavanja!

Detaljnije »

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-obavezne predispitne aktivnosti!

Detaljnije »

PRIJAVA o izvršavanju obaveza po osnovu izbornog programa u školskoj 2013/2014. godini

Tokom mjeseca februara 2014. godine, a najkasnije do 28. februara studenti su dužni da na propisanom štampanom ili elektronskom obrascu prijave način izvršavanja obaveza po osnovu izbornog programa odnosno, navedu izborne predmete koje su odabrali iz Nastavnog plana izbornog programa ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE

U srijedu, 04. decembra 2013. godine u 19,00h u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, Gradsko odjeljenje Obilićevo prof. dr Radmilo Marojević će održati kulturno - dijalošku tribinu : Srpski jezik, srbistika i slavistika.

Obavještenje za apsolvente

Detaljnije »

Izborni program - Sportsko -rekreativni modul

Fakultet sportskih nauka i ove godine izvodi nastavu iz izbornog programa za studente svih fakulteta osim za studente Fakulteta sportskih nauka. Nastava će se izvoditi za dva predmeta/modula a to su: Sportsko rekreativni modul I i Sportsko rekreativni modul II. Mole se ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE - PRAKSA

Detaljnije »

Zamjenski predmeti

Detaljnije »

Spisak predmeta sa preduslovima za pristup

Studenti koji obnavljaju godinu studija ne mogu polagati sljedeće ispite.

Detaljnije »
 


Došlo je do greške u aplikaciji!
link