Aktuelno

Predaja upisnih materijala za upis u više godine studija i obnavljanje godine

Detaljnije »

Tehnološki menadžment-nadoknada vježbi za vanredne studente!

Nadoknada vježbi iz predmeta Tehnološki menadžment za vanredne studente održace se u subotu, 25.10.2014. god. od 12:00 do 13:00 časova.

KARTE ZA POZORIŠNE PREDSTAVE SU BESPLATNE

Detaljnije »

Italijanski jezik I - raspored predavanja

Detaljnije »

NOVA STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE EKONOMIJE

Detaljnije »

Berze i berzansko poslovanje-upis ocjena!

Upis ocjena iz predmeta Berze i berzansko poslovanje kod doc.dr Mire Džakule održaće se u petak, 17.10.2014.god. u periodu od 17.00 do 19.00 časova.

Obavještenje Engleski i Njemački jezik - ulazni test

Detaljnije »

Upis ocjena kod doc.dr Milanke Aleksić

Upis ocjena iz predmeta Osnove računovodstva, Kontrola i revizija tržišnog poslovanja i Kontrola i revizija javne uprave kod doc.dr Milanke Aleksić održaće se u petak, 24.10.2014.god. u periodu od 12.00 do 17.00 časova. Upis ocjena će se odražati u kancelariji ...

Detaljnije »

Stručna praksa u Upravi za indirektno oporezivanje

Detaljnije »

Stručna praksa u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske

Detaljnije »

raspored odbrane seminarskih radova za vanredne studente iz predmeta Tehnološki menadžment

Detaljnije »

Osnove računovodstva - vježbe -izmjene!

Detaljnije »

Filozofija života-predavanja!

Predavanja iz predmeta Filozofija života kod prof.dr Zorana Arsovića zakazana za petak, 10.10.2014.god. neće biti održana. Nadoknada predavanja biće naknadno objavljena.

Raspored odbrane seminarskih radova iz predmeta Tehnološki menadžment

Detaljnije »

Mikroekonomija-predavanja!

Detaljnije »

Kvantitativne metode i modeli -vježbe!

Vježbe iz predmeta Kvantitativne metode i modeli (redovni i vanredni studenti) odžaće se u slijedećim terminima: utorak, 07.10.2014.god. u 17:00 časova; utorak, 14.10.2014.god. u 17:00 časova; utorak, 21.10.2014.god. u 17:00 časova; utorak, 28.10.2014.god. u 17:00 časova

Raspored vježbi za studente I godine: PREDMET: FILOZOFIJA ŽIVOTA; VJEŽBE IZ AKADEMSKIH VJEŠTINA

Raspored vježbi za studente I godine: PREDMET: FILOZOFIJA ŽIVOTA; VJEŽBE IZ AKADEMSKIH VJEŠTINA u sklopu predmeta Filozofija života 01.10 -04.11.2014

Detaljnije »

Tehnološki menadžment - vježbe - promjena!

Detaljnije »

Orjentacija na studiju - seminar-2014-15

Detaljnije »

Obavještenje-Upis u narednu godinu studija

Detaljnije »

Obavještenje o upisu u više godine studija

Detaljnije »

Engleski jezik III i Njemački jezik III - ispit

Detaljnije »

Engleski jezik i Njemački jezik 3 i 4 -predavanja!

Detaljnije »

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-obavezne predispitne aktivnosti!

Detaljnije »

PRIJAVA o izvršavanju obaveza po osnovu izbornog programa u školskoj 2013/2014. godini

Tokom mjeseca februara 2014. godine, a najkasnije do 28. februara studenti su dužni da na propisanom štampanom ili elektronskom obrascu prijave način izvršavanja obaveza po osnovu izbornog programa odnosno, navedu izborne predmete koje su odabrali iz Nastavnog plana izbornog programa ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE

U srijedu, 04. decembra 2013. godine u 19,00h u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, Gradsko odjeljenje Obilićevo prof. dr Radmilo Marojević će održati kulturno - dijalošku tribinu : Srpski jezik, srbistika i slavistika.

Obavještenje za apsolvente

Detaljnije »

Izborni program - Sportsko -rekreativni modul

Fakultet sportskih nauka i ove godine izvodi nastavu iz izbornog programa za studente svih fakulteta osim za studente Fakulteta sportskih nauka. Nastava će se izvoditi za dva predmeta/modula a to su: Sportsko rekreativni modul I i Sportsko rekreativni modul II. Mole se ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE - PRAKSA

Detaljnije »

Zamjenski predmeti

Detaljnije »

Spisak predmeta sa preduslovima za pristup

Studenti koji obnavljaju godinu studija ne mogu polagati sljedeće ispite.

Detaljnije »
 


Došlo je do greške u aplikaciji!
link