Aktuelno

OBAVJEŠTENJE

Doktor ekonomskih nauka Maksim Aleksandrovič Pahomov, istaknuti profesor sa Tambovskog državnog Univerziteta iz Tambova (Ruska Federacija), generalni direktor Korporacije za razvoj Tambovske oblasti, zamjenik katedre poslovne informatike i matematike, direktor Instituta elitnog obrazovanja Tambovskog državnog univerziteta - Studentima i građanima ...

Detaljnije »

Orjentacija na studiju - seminar-2014-15

Detaljnije »

Kvalifikacioni ispit III upisni rok

Detaljnije »

Obavještenje-Upis u narednu godinu studija

Detaljnije »

Obavještenje o kvalifikacionom ispitu

Detaljnije »

Uvod u građansko pravo-upis ocjena

Upis ocjena iz predmeta Uvod u građansko pravo održaće se u utorak 30.09.2014.god. od 14-15 časova.

Studijski kalendar školska 2014/2015. godina

Detaljnije »

Odluka o oktobarskom ispitnom roku

Detaljnije »

Obavještenje o upisu u više godine studija

Detaljnije »

SVEČANI PRIJEM NOVOUPISANIH STUDENATA

Svečani prijem novoupisanih studenata prve godine studija svih studijskih programa: Fakulteta zdravstvenih nauka, Fakulteta poslovne ekonomije, Fakulteta pravnih nauka, Fakulteta informacionih tehnologija, Fakulteta sportskih nauka, Fakulteta filoloških nauka i Saobraćajnog fakulteta održaće se 29. septembra 2014.godine u 09.00 časova. ...

Detaljnije »

STRUČNA PRAKSA u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske

Detaljnije »

STRUČNA PRAKSA u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Detaljnije »

Studentski parlament - OBAVJEŠTENJE

Detaljnije »

Upis ocjena kod prof.dr Zorke Grandov

Detaljnije »

POZIV ZA UČEŠĆE

Studentima i diplomiranim studentima Fakulteta poslovne ekonomije na III Međunarodnom takmičenju pod nazivom “Ekonomija budućnosti”koji je raspisan od Tambovskog državnog univerziteta, pod nazivom “G. R. Deržavin” iz Tambova ( Ruska Federacija).

Detaljnije »

ODLUKA SENATA-SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Detaljnije »

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-predispitne obaveze!

Detaljnije »

STRUČNA PRAKSA U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Detaljnije »

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-predispitne obaveze!

Detaljnije »

Engleski jezik III i Njemački jezik III - ispit

Detaljnije »

Raspored predavanja iz Engleskog jezik IV i Njemačkog jezika IV

Detaljnije »

Engleski jezik i Njemački jezik 3 i 4 -predavanja!

Detaljnije »

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-obavezne predispitne aktivnosti!

Detaljnije »

Poslovno pravo - polaganje kolokvijuma i ispita

Detaljnije »

PRIJAVA o izvršavanju obaveza po osnovu izbornog programa u školskoj 2013/2014. godini

Tokom mjeseca februara 2014. godine, a najkasnije do 28. februara studenti su dužni da na propisanom štampanom ili elektronskom obrascu prijave način izvršavanja obaveza po osnovu izbornog programa odnosno, navedu izborne predmete koje su odabrali iz Nastavnog plana izbornog programa ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE

U srijedu, 04. decembra 2013. godine u 19,00h u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, Gradsko odjeljenje Obilićevo prof. dr Radmilo Marojević će održati kulturno - dijalošku tribinu : Srpski jezik, srbistika i slavistika.

Obavještenje za apsolvente

Detaljnije »

Izborni program - Sportsko -rekreativni modul

Fakultet sportskih nauka i ove godine izvodi nastavu iz izbornog programa za studente svih fakulteta osim za studente Fakulteta sportskih nauka. Nastava će se izvoditi za dva predmeta/modula a to su: Sportsko rekreativni modul I i Sportsko rekreativni modul II. Mole se ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE - PRAKSA

Detaljnije »

Zamjenski predmeti

Detaljnije »

Spisak predmeta sa preduslovima za pristup

Studenti koji obnavljaju godinu studija ne mogu polagati sljedeće ispite.

Detaljnije »
 


Došlo je do greške u aplikaciji!
link