Aktuelno

Vježbe Informatika 2014: RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA INFORMATIKA

• Svi studenti su obavezni da pohađaju 4 MODULA (Word, PowerPoint, Excel, Windows) vježbi iz predmeta Informatika i računarske tehnologije. • Studenti koji se ne nalaze na spisku dužni su da se do 5.12.2014. jave na e-mail informatika2014@apeiron-edu.eu (navesti ime, prezime, broj ...

Detaljnije »

Portfeljni menadžment-dodatni termin vježbi!

Dodatni termin vježbi iz predmeta Portfeljni menadžemnt za redovne studente Fakulteta zdravstvenih nauka i Fakulteta poslovne ekonomije biće održan u ponedjeljak, 1. decembra 2014. g. od 17:00 časova.

Investicioni menadžment - pomjerena predavanja!

Predavanja za redovne studente iz predmeta Investicioni menadžment kod prof.dr Sanela Jakupovića koja su prema rasporedu planirana za srijedu, 26.11.2014.god. od 09:00 do 12:00 časova, biće održana u četvrtak, 27.11.2014.god. od 13:00 do 16:00 časova.

Mogućnosti zaposlenja u zemljama Evropske Unije, 26. novembra, u prostorijama Univerziteta “Apeiron”

TMI- Interim Amstredam, holandska agencija za posredovanje pri zapošljavanju kadrova iz oblasti zdravstva, održaće prezentaciju na kojoj će se govoriti o mogućnosti zaposlenja u zemljama Evropske Unije, 26. novembra, u prostorijama Univerziteta “Apeiron” u Banjaluci, sa početkom u 17.00 časova. Info ...

Detaljnije »

Osnove računovodstva - predispitne obaveze za redovne i vanredne studente!

Prezentacije pripremljenih radova za redovne i vanredne studente (koji do sada nisu prezentovali radove) iz predmeta Osnove računovodstva kod doc.dr Milanke Aleksić biće obavljene u petak, 28.11.2014.god. u 11:00 časova.

Portfeljni menadžment - predavanja!

Predavanja za redovne studente iz predmeta Portfeljni menadžment kod prof.dr Bogdane Vujnović-Gligorić koja su prema rasporedu planirana za utorak, 25.11.2014.god. i četvrtak, 27.11.2014.god. pomjeraju se za ponedjeljak, 24.11.2014.god. od 09:00 do 12:00 časova i petak, 28.11.2014.god. od 09.00 do 12:00 ...

Detaljnije »

Investicioni menadžment - predavanja!

Predavanja za redovne studente iz predmeta Investicioni menadžment kod prof.dr Sanela Jakupovića koja su prema rasporedu planirana za srijedu, 19.11.2014.god. od 09:00 do 12:00 časova, biće održana u srijedu, 19.11.2014.god. od 11:00 do 14:00 časova.

Hartije od vrijednosti - kolokvijum!

Kolokvij iz predmeta Hartije od vrijednosti biće održan u slijedećim terminima: srijeda, 19.11.2014.god. u 17:00 časova (redovni studenti); subota, 22.11.2014.god. u 13:00 časova(vanredni studenti).

Investicioni menadžment - vježbe!

Detaljnije »

1st international SUMMER SCHOLL in finance

Detaljnije »

Engleski i Njemački jezik - raspored predavanja

Detaljnije »

Mikroekonomija - pomjeren ispit!

Ispit iz predmeta Mikroekonomija kod prof.dr Sanela Jakupovića zakazan za utorak, 11.11.2014.god. pomjera se za ponedjeljak, 17.11.2014.god. u 16:00 časova redovni studenti; u 17:00 časova vanredni studenti.

Filozofija života-nadoknada predavanja!

Nadoknada predavanja za vanredne studente iz predmeta Filozofija života kod prof.dr Zorana Arsovića biće održana u srijedu, 12.11.2014.god. u 16:30 časova.

Uvod u građansko pravo -predavanja!

Predavanje iz predmeta Uvod u građansko pravo za redovne studente koje je po rasporedu predviđeno za četvrtak, 06.11.2014.god. pomjera se na srijedu, 05.11.2014.god. u terminu od 12.30-15.30 časova (sala br.9).

Osnove računovodstva - predispitne obaveze za redovne i vanredne studente

Detaljnije »

Portfeljni menadžment - vježbe - promjena!

Detaljnije »

Hartije od vrijednosti-vježbe!

Detaljnije »

Poreski menadžment i poreski konsalting-vježbe!

Detaljnije »

Mikroekonomija-kolokvijum i odbrana studija slučaja

Kolokvijum za redovne studente iz predmeta Mikroekonomija održaće se u ponedjeljak, 03.11.2014.god. od 10:00 do 11:00 časova. Odbrane studija slučaja za redovne studente održaće se u ponedjeljak, 03.11.2014.god. od 12:00 do 13:00 časova.

Tehnološki menadžment - predavanja!

Predavanja za redovne studente iz predmeta Tehnološki menadžment kod prof.dr Vladimir Stojanovića koja su prema rasporedu predavanja predviđena za četvrtak, 30.10.2014.god. od 17:00 do 20:00 časova biće održana u četvrtak, 30.10.2014. od 09:00 do 12:00 časova i predavanja koja su ...

Detaljnije »

Osobine naroda - upis ocjena!

Upis ocjena iz predmeta Osobine naroda kod prof.dr Peje Đurašinovića održaće se u utorak, 28.10.2014.god. u 17:00 časova.

Komunikologija - upis ocjena kod doc.dr Dragana Koleva

Upis ocjena iz predmeta Komunikologija kod doc.dr Dragana Koleva održaće se u četvrtak, 23.10.2014.god. u 18:00 časova. Napomena: Studenti koji nisu dostavili seminarske radove, obavezni su da dostave u terminu upisa ocjena.

Osnove računovodstva - predispitne obaveze!

Detaljnije »

Tehnološki menadžment-nadoknada vježbi za vanredne studente!

Nadoknada vježbi iz predmeta Tehnološki menadžment za vanredne studente održace se u subotu, 25.10.2014. god. od 12:00 do 13:00 časova.

Italijanski jezik I - raspored predavanja

Detaljnije »

Berze i berzansko poslovanje-upis ocjena!

Upis ocjena iz predmeta Berze i berzansko poslovanje kod doc.dr Mire Džakule održaće se u petak, 17.10.2014.god. u periodu od 17.00 do 19.00 časova.

Obavještenje Engleski i Njemački jezik - ulazni test

Detaljnije »

Upis ocjena kod doc.dr Milanke Aleksić

Upis ocjena iz predmeta Osnove računovodstva, Kontrola i revizija tržišnog poslovanja i Kontrola i revizija javne uprave kod doc.dr Milanke Aleksić održaće se u petak, 24.10.2014.god. u periodu od 12.00 do 17.00 časova. Upis ocjena će se odražati u kancelariji ...

Detaljnije »

Osnove računovodstva - vježbe -izmjene!

Detaljnije »

Filozofija života-predavanja!

Predavanja iz predmeta Filozofija života kod prof.dr Zorana Arsovića zakazana za petak, 10.10.2014.god. neće biti održana. Nadoknada predavanja biće naknadno objavljena.

Mikroekonomija-predavanja!

Detaljnije »

Kvantitativne metode i modeli -vježbe!

Vježbe iz predmeta Kvantitativne metode i modeli (redovni i vanredni studenti) odžaće se u slijedećim terminima: utorak, 07.10.2014.god. u 17:00 časova; utorak, 14.10.2014.god. u 17:00 časova; utorak, 21.10.2014.god. u 17:00 časova; utorak, 28.10.2014.god. u 17:00 časova

Tehnološki menadžment - vježbe - promjena!

Detaljnije »

Orjentacija na studiju - seminar-2014-15

Detaljnije »

Engleski jezik III i Njemački jezik III - ispit

Detaljnije »

Engleski jezik i Njemački jezik 3 i 4 -predavanja!

Detaljnije »

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja-obavezne predispitne aktivnosti!

Detaljnije »

PRIJAVA o izvršavanju obaveza po osnovu izbornog programa u školskoj 2013/2014. godini

Tokom mjeseca februara 2014. godine, a najkasnije do 28. februara studenti su dužni da na propisanom štampanom ili elektronskom obrascu prijave način izvršavanja obaveza po osnovu izbornog programa odnosno, navedu izborne predmete koje su odabrali iz Nastavnog plana izbornog programa ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE

U srijedu, 04. decembra 2013. godine u 19,00h u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, Gradsko odjeljenje Obilićevo prof. dr Radmilo Marojević će održati kulturno - dijalošku tribinu : Srpski jezik, srbistika i slavistika.

Obavještenje za apsolvente

Detaljnije »

Izborni program - Sportsko -rekreativni modul

Fakultet sportskih nauka i ove godine izvodi nastavu iz izbornog programa za studente svih fakulteta osim za studente Fakulteta sportskih nauka. Nastava će se izvoditi za dva predmeta/modula a to su: Sportsko rekreativni modul I i Sportsko rekreativni modul II. Mole se ...

Detaljnije »

OBAVJEŠTENJE - PRAKSA

Detaljnije »

Zamjenski predmeti

Detaljnije »

Spisak predmeta sa preduslovima za pristup

Studenti koji obnavljaju godinu studija ne mogu polagati sljedeće ispite.

Detaljnije »
 


Došlo je do greške u aplikaciji!
link