FAKULTET PRAVNIH NAUKA

*Pravo je univerzalno*

STUDIJSKI PROGRAMI

  1. Opšte-pravni studijski program
  2. Poslovno pravo

Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS
  1. Diplomirani pravnik - 180 ECTS
  2. Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS
b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena
  1. Diplomirani pravnik - 240 ECTS
    (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
  2. Diplomirani pravnik poslovnog prava - 240 ECTS
    (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)
(1) Opšte-pravni studijski program (2) Poslovno pravo


Naučne oblasti i matičnost

Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima: teorijsko-pravnim, opšte-pravnim, istorijsko-pravnim, ustavnim i političko-pravnim, građansko-pravnim, privrednim, finansijsko-pravnim (javne i poslovne finansije), porodično-pravim, radno-pravnim, upravno-pravnim, pravosudnim i krivično-pravnim, forenzičko-kriminalističkim, međunarodno-pravnim (javnim i privatnim), evropsko-pravnim (komunitarnim), američko-pravnim (precedentnim), poslovno-pravnim (pozitivnim i međunarodnim), kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.


Studij drugog ciklusa >>>