STRUKOVNE AKADEMIJE

Panevropski univerzitet "APEIRON" je ovlaštena Microsoft IT akademija kao i Cisco Network akademija preko kojih nudi veliki broj različitih certifikacija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija.

Organizujemo i kurseve vezane za rad na Adobe aplikacijama za obradu digitalnih slika, multi medijalnih sadržaja, animacija i specijalnih efekata, kao i Autodesk kurseve za 3D modelovanje i animaciju. Uz ove licence posjedujemo i licence ovlaštenih test centara kao što su Pearson VUE i Prometric preko kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti.